Форум » ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ,ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,ԿՐՈՆ » ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ » Ответить

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

LILIA: VOROSHELEM VERJAPES GIRQ@ KARDAM,,,U PATMELOV GREM ,,,, HUYS UNEM BOLORD KHAVAQVEQ CHE???????

Ответов - 36, стр: 1 2 3 4 All

LILIA: ԸՍՏ ՂԱԶԱՐ ՓԱՐՊԵՑՈՒ ---------------------------------------------------------------------------------- HAYOC PATMUTYUN THUXTH VAHAN MAMIKONYANIN

LILIA: A......HAYOC PATMUTYAN ARAJIN GIRQ@,VORN STUYG DZEVOV SHARADRELE ERANELI AYR AGANTANGEXOS@,SKSVUME STAHRACI BRNAVOR SASANI VORDI ARTASHIRI VORDU DZERQOV ARTEVANI SPANUTYUNIC EV PATMUME HAYOC ERKRI DARC@ KRAPASHTAKAN ANGITUTYUNIC DEPI ASTVACACHANACHMAN CHSHMARTUTYUN@,SURB NAHATAK GRIGOROSI DZERQOV,VORI ANVAMB EL AYN KOCHVUME GRIGOROSI GIRQ:ERKRORD GIRQ@,ARAJINI KARGOV ,SKSVUME PATMEL HAYOC ASHXARHI BAZMAPOPOX IROXUTYUNNER@,SURB EV PIXC MARDKANC BARI U CHAR ARARQNER@,NRANC VARQN U GORCER@ PATERAZMNERI U XAXAXUTYAN ORERUM:AYS AMEN@ MI VOMN PAVSTOS BUZANDACI E PATMUM,HASNELOV MINCHEV TIRANI VORDI ARSHAKI THOR EV PAPI VORDI ARSHAKI THAGAVORUTYUN@,VORI TIRAKALUTYAN ORERUM HAYOC ASHXARH@ HNACAC DZORDZI NMAN PATRVELOV ERKU CVENNERI BAJANVEC:HENC AYSTEX IR PATMUTYAN XOSQN AVARTELOV `HANGUYC@ PAKUME PAVSTOS@:AYS GIRQNEL EN KOCHUM HAYOC PATMUTYUN: ERRORD AYS PATMUTYUN@,NUYN GRQI KARGOV,MENQ SHARADRECINQ MER TKARUTYAMB:ISHXANNERI U SURB VARDAPETNERI XOSQOV HARKADIR HANDZN ARANQ AYS KAREVOR GORC@,CHHAMARDZAKVELOV @NNDIMANAL,HISHELOV SURB GRQI SPARNALIQNERN ANHNAZAND VORDINNERI ARTIV EV NEROXAMTUTYAN XOSQER@! HNAZANDNERI U LSOXNERI MASIN:MEK@ MYUSI HETEVIC DASAVORELOV HAYASTAN ASHXARHUM THAGAVORUTYAN ERKU MASI BAJANVELU HETEVANQOV TEXI UNECAC BAZMATESAK IROXUTYUNNER@,GORCERN U DEPQER@.ANORENNERIN VOCHAKVAC BAJNI HAY NAXARARAKAN TOHMERI ANHAMAR QAJ MARDKANC NAHATAKUTYUNNER@ SURB EKEXECU UXTI HAMAR: MYUS KESI KOXMIC KAPANQNERI U BANTERI ERKARAJAMKET HAMBEREL@ HANUN ERKNAVOR HUYSI:ASTVAC@NTIR QAHANANERI U CHSHMARITHOVIVNRI IRENC ISQ PARANOCNERIC ARYUN HEXEL@ QRISTOSI @NTRYAL BANAVOR HOTI VRA:NAXARARNERI @NKERAKICNERIC EV AYL AZAT MARDKANCIC VOMANC HRAJARVEL@ SURB UXTIC EV LUCKI DARNAL@ HAVITENAKAN AYN ANSHEJ HRIN ,VOR PATRASTELEN SATANAN U NRA ARBANYAKNER@:EV GRELOV AYS AMEN@/MINCHEV HAYUC MEC ZORAVAR U MARZPAN VAHAN TER MAMIKONYANI HAYOC MARZPANUTYAN ARAJIN OR@ ,NUYN TEXUMEL PETQE AVARTEM AYS PATMUTYAN XOSQ@:

liluushik: B.....ARAJIN GRQIC AGATHANGEXOS@ PATMEC VOR,ARSHAKUNI THAGAVORTYAN TKARANAL@ U SASNA VORDI ARSHADIR STAHRACU ZRANAL@,XOSROVI QINNAXNDUTYUNN U GOROZACAC STAHRACU TARAKUSANQNER@ ,XOSROVI MAHVAN HNARQ@ GTNOXI XRHURDN U XOSTUMNER@, ANAKI XORAMANK XORHRDACUTYUNN U NUYN XOSROVIN NENG XABEUTYAMB SPANEL@.EV APA HAYOC ASHXARHN OTAR THAGAVORUTYAN DZERQ MATNEL@,XOSROVI VORDINERIN PRKELU NPATAKOV OTAR ERKIR PAXCNEL@ DAYAKNERI KOXMIC,TRDATI VERSTIN DARNAL@ HSKAI PES EV HAXTAKAN PATERAZMOV NAXNYAC TAGAVORUTYUN@ QAJABAR NVACHEL@,SURB GRIGORI NRAN DIMELOV KAMAVOR CARAYECNELU CANKUTYAMB.NUYN SRBI NAHATAKANUTYUN@,EV TE INCHPES NA TARAV ANPATMELI U BAZMATIV CHARCHARANQNER@ ,QRISTOSI ARAVELAGUYN OGNAKANUTYUN@,VOR EREVAC SRBI VRA I HIACUMN DEREVS MOLORYAL MARDKANC ,AYNQAN TARINERI @NTACQIN VIRAPUM DIMANAL@ HAMADZAYN KANXAGET TNORINUTYAN BARDZRYALI ,VOR@ NAHATAKIN PAHUMER HAYERIN CARAYELU HAMAR: SURB KUYSERI GAL@ HROVMAYECOC QAXAQIC EV MARTIROSAKAN AYRMAN HEXUM@ VAXARSHAPAT QAXAQUM,MARDKANC CHORACAC DIAKNER@ VOROGELU EV DALARACNELU HAMAR:SURB GRIGORI XOR VIRAPIC ELNEL@ EV HAYASTAN ASHXARH@ ANGITUTYAN XAVARIC DEPI ASTVACAIN ARAQINUTYAN LUYSN ARAJNORDEL@: AYNUHETEV HORDUM@ HAYOC ASHXARHI KENAC VARDAPETUTYAN :LUYSI MKRTUTYAN KTAK@.VOR PRKICH QRISTOS@ MEC NAHATAK GRIGORI DZERQOV EV SURB KUYSERI BAREXOSUTYAMB CAVALEC U TARACEC MER ASHXARHUM:EKEXECINERI SHINARARUTYUN@,QAHANANERI PAYCARUTYUN@, JOXOVRDAKAN BAZMAMBOX XMBERI PRKCHIN EV SRBERI HISHATAKNERIN NVIRVAC TONERI JAMANAK: AYS AMEN@ EV SRANICEL AVELI TEXEKUTYUNNER IR HNARAVOR U ANSXAL SHARADRANQOV MEZE PATMEL ATCO ERANELI AYR SURB AGATHANGEXOS@:

LILIA: G,,,,,AYSQANI HET HAYOC ASHXARHIN PATAHAC DEPQERI U JAMANAKNERI POPOXUTYAN PATCHAROV ,MEK XAXAXUTYAN EV MEK EL SASTIK U CH@NDVICHVOX CHPOTMUNQNERI ,MIMIANC HET MIABAN CHLINELU EV ERKPARAKUTYAMB MIMYANCIC BAJANVELU PATCHAROV,VOMANQ @ST ASTVACAIN HRAMANI ,HNAZAND EIN MNUM IRENC ARSHAKUNI THAGAVRNERIN,EV URISHNER@ HOJARAKAM CARAYUMEIN URISH THAGAVORNRIN,KORSTYAN TANELOV MARDKANC EV MER ASHXARH@:KAIN AYNPISINNER@ ,VOR MIABANUTYAN MEJ EIN TESNUM ASTCU OGNUTYUN@ MARDKAN U ASHXARHIS ,ISQ QAKTELU EV PARAKUTYAN MEJ /MER MARDKANC U ASHXARHI VNASNERN U KORUSTNER@ AYS 2 GRQI PATMAGIRNEN HAMARUM PAVSTOS BYUZANDACI KOCHVAC MEKIN......................................... AYS BYUZANDIOS@ THRAKACOC SAHMANAKIC MI BOQRIK QAXAQ ER ,SHAT VAXUC KARUCVAC BYUZAS KOCHVOX MI MARDU KOXMIC:ERB ASTVACAKAM HRAMANOV KOSTANDIANOS@ PATERAZMI EKAV GTAC ANTIV BAZMUTYUNNERI VRA EV XEKOVB@ GETI EZRIN XPEC IR ZRQI BANAKATEX@,ASTVACAIN NAXAXNAMUTYUNNEL EXAV HACHELI .EV ANMIJAPES ERKNQUM HAYTNVEC KENATU XACHI ASTXAYIN LUSATESIL NSHAN@ IR SHURJ UNENALOV CHARAGAYTEXEN AYS NSHANAGIR@<<SRANOV PITI HAXTHES>> THAGAVOR@ ARTNANALOV SURB NSHANI TESAC HUYSOV HAXTEC U QSHEC THSHNAMINERI BANAKNER@,APAHAYTNVAC XACH@ GTNELU HAMAR PUTAPES,IR MAYR HEXINEIN UXARKEC ERUSAXEM..... THAGAVOR@ EKAV BYUZANDIOS,EV HIANALOV TEXI GEXECKUTYAMB U AMRUTYAMB MNAC HIACAC,,TEPET KXZU TEXANQ@ CANRAGUYN U SHAT ASHXATANQER PAHANJUM ,VOCHINCH CHXNAEC...TEXANQ@ COVACIRER ,SHRJAPATVAC BOLOR KOXMERIC,MIAYN MI POQR HATVACER MIACNUM CAMAQI HET,AYNEL THAGAVORI HRAMANOV HAXTAHARECIN BOLOR BARCRABERC BLURNER@,VOR KXZU NERSUMEIN,U KARUCAC-AVARTVAC QAXAQ@ KOCHVEC THAGAVORI ANUNOV KOSTANDNUPOLIS,HAYEREN KOSTANDIANOSSI QAXAQ:VOMANQL AYS QAXAQ@ HROMEAKAN BARBAROV KOCHUMEN PAXAT,,VOR@ NSHANAKUME<<ARQUNI>>ISQ BYUZANDIOS@ NOR QAXAQI EZRIN MI TAXE ,VOR MINCHEV AYSOREL NUYN ANVAMB E KOCHVUM BYUZANDIOS......................

LILIA: D,,,ARDARAMIT ,QAJ U AMENAGET AYR MAMEKONEIC TER VAHAN@,HAYOC ZORAVAR U MARZPAN@ ,VORN ANDZAMB EXAV HAYOC ASHXARHI BAZUM GORCERI UXXUTYAN TVOX@ IR ISHXANUTYAN ORERUM ,INCHPES VOR HAYASTANI HOGSNER QASHUM IR ORERUM,ARAVEL EVS HARMAR U PATSHACH HAMAREC AYS ERKRORD GRQI PATMUTYUN@ SHARUNAKEL IRENIC HETO HAYOC ASHXARHUM KATARVAC@:MECAV ZGUSHUTYAMB MEK AR MEK NKARAGRELOVHOGEVORAKAN ARAQINUTYUNNER@ EV QAJ TXAMARDKANC SXRANQNER@,VORPISI JOXOVURDAKAN BAZMUTYUN@ KARDALOV HOGEVORAKAN BARI VARQERI MASIN,CANKAAN NMANVEL IRENC,ISQ XIZAXNERNEL LSELOV ARAJNEROM GORCVAC QAJUTYUNNERI MASIN,AVELI BAZMAPATKEN IRENC ANDZNAKAN SXRANQNER@,ISQ CUYLER@ U VATER@ LSELOV AYLOC PARSAVANQNER@,BARI NAXANDZIC KRTVELOV JANAN LAVANAL: EV AYS AMENIC ELNELOV HAYOC ZORAVAR VAHAN MAMIKNYAN@ STIPEC GREL ,VORI HRAMAN@ HASAV INC PARPECI XAZARIS: VAHAN MAMIKONYAN@ DASTIRAKVEL U USUME AREL ARAQELAKRON U ERANELI AXANI MOT ,VOR@ ARCRUNYANC TOHMICER,VORDINER TACHATI U GOTORZI EXBAYR VASAKI:.......NA ERBEQ IR KYANQUM CHNTREC AXOTQI JAM,QANI VOR GISHER-CEREK NRA AXOTQ@ HOSUMER ANDADAR:EV AYSPES APRELOV AYNQAN MINCHEV MAZERI CHERMAK@ AVELI ER QAN XARTYASH@,IR NAHAPETAKAN CHANAPARH@ AVARTELOV MAHACAV:NA AMPOPVAC E HADAMAKERTUM MI MATURI MEJ,ISQ HISHATAK@ SURB NAHATAKNERI HET HISHVUME MINCHEV AYSOR U HAVITYAN KHISHVI HAYOC ASHXARHI,INCHPES NAEV VRAC U AXVANIC EKEXECINERUM: EV AYSPES MAMIKONEIC TER VAHAN@ SPARAPETN U MARZPAN@ HAYOC ,HARKADRABAR STIPEC MEZ DZERNARKEL MI GORC ,VOR VERE E,QAN MER GITUTYAN UJ@

LILIA: E,,,, ESTEX PARPECIN MI 2 TOXELA GRUM,BAYC IRA MASINA,,IRA MTQERI HETAQRQIR CHI................ EV QANI VOR AYSTEX PETQE ERKYUXAGIN MEC PATRASTUTYUN ,APA ,AXACHUMEM ,AMENAYN AXOTASER ANDZIQ ,OJANDAKELOV IM TKAR XORHRDIN ,ASTCUN UXXAC DZER OGNUTYAN XNDRANQNEROV SATARKECEQ INC, VORPESZI KAROXANAM ARDARAPATUM U CHSHGRIT NERKAYACNEL INC HANDZNARARVAC ,BAYC INDZANIC BARCR GORC@,MTAVOR STUGUTYAMB KAROXANAM LAYNACAVAL HORDZANQNERI MIJOV ANCNEL EV SRBERI BAREXOSUTYAMB HASNEM ANALEKOC U APAHOV NAVAHANGIST@: ORHNYAL E ASTVAC

LILIA: ..........................A............ Z.........ERB ARSHAKUNYAC THAGAVORUTYUN@ BAJANVUME 2 MASI,HAYOC ASHXARHI AREVMTYAN MAS@ ENTARKVECHUNAC THAGAVORIN,ISQ AREVELYAN KOXM@ BRNAVOR CARAYUTYAMB XONARHVEC PARSIC ARQAIN:AYNUHTEV PARSIC ARQAYI VICHAKVAC MASI HAY NAXARARNER@ IRENC HAMAR THAGAVOR XNDRECIN ARSHAKUNYANC TOHMIC BNIK NAXNYAC KARGI HAMADZAYN:PARSIC SHAPUH ARQAN NRANC XNDRANQ@ KATARELOV ,NRANC THAGAVOR TVEC ARSHAKUNYANC TOHMIC XOSROV ANUNOV MEKIN: HAYOC NAXKIN THAGAVOR ARSHAK@ MIAHECAN TIRAPTUTYUN UNER HAYOC ASHXARHUM,ERB TESAV VOR IRENC MEC TOHMI ISHXANUTYUN@ QAYQAYVEC U BAJANVEC,MEC TRTMUTYAMB POTORKVAC TARAKUSANQI MEJ @NKAV,NAX VOR HAYOC MEC ASHXARH@ 2 THAGAVORNERI LCI TAK @NKAV,EV VOR AMENA MEC LAV MAS@,PATANI U ARGAVAND PARSIC ARQAI BAJNI MEJ,,,,,EV SIRELINERI HET XORHRDI NSTAC ARSHAK THAGAVOR@ ALEKOC HOGOV ASAC..<<TEPET MINCHEV AYJM ERBEMN HAKARAKUTYAMB,ERBEMNEL SIROV APRELENQ MIMIANC HET,MENQ PATERAZMOV ZGACNUMEINQ THSHNAMINERIN,THE INCHPES MEK@ PARTAVORE CHANACHEL IRENIC AVELI LAVI PORC@,EV TE XONARABAR HANDIPUM EINQ IRAR SIROV AR MIMYANC,BAYC HAMARVUMEINQ NRANC EXBAYR@,POQR MASIN TIRELU IRAVUNQOV ,PATVOV EV GAHAKCUCYAMB ,BAYC ERBEQ TIRAPETUTYAN TAK @NKACI ANUN CHSTACANQ U AYDPISI ANUN CHKRECINQ MER VRA:ISQ AYJM ,MER EV NAXNYAC ERKAYNAMIT U QAXCR ASTCUN BARKACNELU HAMAR,ENTARKVECINQ STRKUTYAN U ANARGELOV MATNVECINQ ANOXORM BAJANUMI ,AYLEV TESANQ,TE INCHPES MER HANGST U BNAKUTYAN GEXECIK VAYRER@ PARSIC AMBARTAVAN U ANASTVAC AZGNE JARANGEL: DRA HAMAR EL @NTRELAGUYNN E INC HAMAR THOXNEL ARARATYAN ERKRIS ANDZKALI U ANMATCHELI VAYRER@,IM NAXNYAC BNIK U SEPAKAN TEXER@ EV GNAL AXATUTYAN ETEVIC ,APREL ERAZAIN KAROTNEROV,QAN TE SIREL AYS ASHXARHI KYANQ@ ,VOR TOXNELU ENQ AKAMA,EV BNAKUTYUN @NTREL AYN MASUM ,QAN ANORINNERI MEJ APREL ANARGVAC EV MISHT MTATANJVEL AYS ERKAR KAM KARCH ,AYS ANHAYT KYANQUM EV VAXCHAVEL ANARGUTYAMB,@ST VORUM VOCH ARJANI THAGAVORAKAN PATVI U SHQEXUTYAN >>

LILIA: AYS AMEN@ MTORELOV XORIN MTATANJUTYAMB ARSHAK THAGAVOR@ LQUME ARARATYAN GAVAR@, 2 EJ MENAK HARSTUTYUNNE NKARAGRVUM TOXNELOV BARGAVACH U HARUST ARARAT@ PARSIC ARQAIN,CHKAMENALOV LCI U SRTKUTYAN MEJ APREL HARUST U BARGAVACH,IR NAXNINERI HOXUM ,GNUME APRELU HAVATQOV AYN POQRIK TARACQUM VOR HASELER HUNAC TAGAVRIN,,QAN ANHAVAT PARSIKNERI HET, ANCNELOV MIARJAMANAK HAYOC NAXARARNER@,VORONQ IRENC @NTRELEIN XOSROV THAGAVORIN,SKSECIN IRENC THAGAVORI DEM ATELUTYUN TACEL,U MIAXMBVELOV GNUMEN SHAPUH ARAQYI MOT BOXOQNEROV ASUM, VOR XOSROVIN HERACNI GAHIC

LILIA:

LILIA: SRA THAGAVRUTYAN JAMANAK ASTVAC SHNORHUME HAYOC ERKRIN MASHTOC ANUNOV MI ARDAR MARDU ,VOR@ TARON GAVARICER,HACEKAC GYUXIC,VORDINER VARDAN ANUNOV MI MARDU:MANUK HASAKUM SOVORUME HUNAREN DPRCUM,HETAGAYUM ZINVORAKAN CARAYUTYUNUMER XOSROVI ARQUNIQUM,QANI VOR AYN JAMANAK ARQUNIQUM ASREREN U HUNAREN GIRNER OGTAGORCVUM:HETO CANKACAV VANAKAN DARNAL,U DARCAV SHAT HARALIC ,MEC ANUN DZERQ BEREC,,,VRAMSHAPUHI THAGAVRUTYAN 5 TARUM,,TESNELOV VOR GNALOV HAYOC LEZUN KKORI ,MASHTOC@ VOROSHUME AMEN HNCHYUNI HET HAMAPATASXAN TARER GREL,,,GNUME HAYOC SURB KATOXIKOS SAHAKI MOT,PATMUM IR ERAZANQ@,KATXIKOS@ URAXANALOV NRA MTADRUTYUNIC HAMADZAYNUTYUNE TALIS IRAGORCELU MTADRUTYUN@,BAYC IRAGORCELU HAMAR PETQER NAEV THAGAVORI HRAMAN@,U NRANQ GNUMEN THAGAVORI MOT,PATMUM NRAN IRENC MTAHAXACUM@,EV <ASUM ETE HAYOC GIR@ LINI QO ARQAYUTYAN OROQ,APA QO ANUN@ KMNA PATMUTYAN MEJ VORPES ARAJIN HAYOC ARQA,VORI THAGAVORUTYAN OROQ STEXCVEC HAYOC GIR@>:::VRAMSHAPUH@ HAMADZAYNUTYUNE TALIS,,,SHTAP VAHRICH ANUNOV MEKIN DESPANE UXARKUM HABEL AHANAI MOT,VOR@ MI ANGAM ASELER,VOR DANIEL EPISKOPOSI MOT HAYEREN GRER KAN,,EPISKOPOSI MOTIC BERLOV GRER@ HANDZNEC THAGAVRIN ,KATOXIKOSIN U MASHTOCIN,,,USUMNASIREL GRER@ MASHTOC@ TESAV VOR VOCH BOLOR HNCHYUNER@ KAN,U IR ASHAKERTNERI HET GNUME MIJAGETQ,NUYN DANIELI MOT,BAYC ARAJVANIC AVEL VOCHINCH CHSTANALOV,AYNTEXIC ANCAV EDISIA .....................полная версия страницы