Форум » ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ,ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,ԿՐՈՆ » ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ » Ответить

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

LILIA: VOROSHELEM VERJAPES GIRQ@ KARDAM,,,U PATMELOV GREM ,,,, HUYS UNEM BOLORD KHAVAQVEQ CHE???????

Ответов - 36, стр: 1 2 3 4 All

LILIA: ԸՍՏ ՂԱԶԱՐ ՓԱՐՊԵՑՈՒ ---------------------------------------------------------------------------------- HAYOC PATMUTYUN THUXTH VAHAN MAMIKONYANIN

LILIA: A......HAYOC PATMUTYAN ARAJIN GIRQ@,VORN STUYG DZEVOV SHARADRELE ERANELI AYR AGANTANGEXOS@,SKSVUME STAHRACI BRNAVOR SASANI VORDI ARTASHIRI VORDU DZERQOV ARTEVANI SPANUTYUNIC EV PATMUME HAYOC ERKRI DARC@ KRAPASHTAKAN ANGITUTYUNIC DEPI ASTVACACHANACHMAN CHSHMARTUTYUN@,SURB NAHATAK GRIGOROSI DZERQOV,VORI ANVAMB EL AYN KOCHVUME GRIGOROSI GIRQ:ERKRORD GIRQ@,ARAJINI KARGOV ,SKSVUME PATMEL HAYOC ASHXARHI BAZMAPOPOX IROXUTYUNNER@,SURB EV PIXC MARDKANC BARI U CHAR ARARQNER@,NRANC VARQN U GORCER@ PATERAZMNERI U XAXAXUTYAN ORERUM:AYS AMEN@ MI VOMN PAVSTOS BUZANDACI E PATMUM,HASNELOV MINCHEV TIRANI VORDI ARSHAKI THOR EV PAPI VORDI ARSHAKI THAGAVORUTYUN@,VORI TIRAKALUTYAN ORERUM HAYOC ASHXARH@ HNACAC DZORDZI NMAN PATRVELOV ERKU CVENNERI BAJANVEC:HENC AYSTEX IR PATMUTYAN XOSQN AVARTELOV `HANGUYC@ PAKUME PAVSTOS@:AYS GIRQNEL EN KOCHUM HAYOC PATMUTYUN: ERRORD AYS PATMUTYUN@,NUYN GRQI KARGOV,MENQ SHARADRECINQ MER TKARUTYAMB:ISHXANNERI U SURB VARDAPETNERI XOSQOV HARKADIR HANDZN ARANQ AYS KAREVOR GORC@,CHHAMARDZAKVELOV @NNDIMANAL,HISHELOV SURB GRQI SPARNALIQNERN ANHNAZAND VORDINNERI ARTIV EV NEROXAMTUTYAN XOSQER@! HNAZANDNERI U LSOXNERI MASIN:MEK@ MYUSI HETEVIC DASAVORELOV HAYASTAN ASHXARHUM THAGAVORUTYAN ERKU MASI BAJANVELU HETEVANQOV TEXI UNECAC BAZMATESAK IROXUTYUNNER@,GORCERN U DEPQER@.ANORENNERIN VOCHAKVAC BAJNI HAY NAXARARAKAN TOHMERI ANHAMAR QAJ MARDKANC NAHATAKUTYUNNER@ SURB EKEXECU UXTI HAMAR: MYUS KESI KOXMIC KAPANQNERI U BANTERI ERKARAJAMKET HAMBEREL@ HANUN ERKNAVOR HUYSI:ASTVAC@NTIR QAHANANERI U CHSHMARITHOVIVNRI IRENC ISQ PARANOCNERIC ARYUN HEXEL@ QRISTOSI @NTRYAL BANAVOR HOTI VRA:NAXARARNERI @NKERAKICNERIC EV AYL AZAT MARDKANCIC VOMANC HRAJARVEL@ SURB UXTIC EV LUCKI DARNAL@ HAVITENAKAN AYN ANSHEJ HRIN ,VOR PATRASTELEN SATANAN U NRA ARBANYAKNER@:EV GRELOV AYS AMEN@/MINCHEV HAYUC MEC ZORAVAR U MARZPAN VAHAN TER MAMIKONYANI HAYOC MARZPANUTYAN ARAJIN OR@ ,NUYN TEXUMEL PETQE AVARTEM AYS PATMUTYAN XOSQ@:

liluushik: B.....ARAJIN GRQIC AGATHANGEXOS@ PATMEC VOR,ARSHAKUNI THAGAVORTYAN TKARANAL@ U SASNA VORDI ARSHADIR STAHRACU ZRANAL@,XOSROVI QINNAXNDUTYUNN U GOROZACAC STAHRACU TARAKUSANQNER@ ,XOSROVI MAHVAN HNARQ@ GTNOXI XRHURDN U XOSTUMNER@, ANAKI XORAMANK XORHRDACUTYUNN U NUYN XOSROVIN NENG XABEUTYAMB SPANEL@.EV APA HAYOC ASHXARHN OTAR THAGAVORUTYAN DZERQ MATNEL@,XOSROVI VORDINERIN PRKELU NPATAKOV OTAR ERKIR PAXCNEL@ DAYAKNERI KOXMIC,TRDATI VERSTIN DARNAL@ HSKAI PES EV HAXTAKAN PATERAZMOV NAXNYAC TAGAVORUTYUN@ QAJABAR NVACHEL@,SURB GRIGORI NRAN DIMELOV KAMAVOR CARAYECNELU CANKUTYAMB.NUYN SRBI NAHATAKANUTYUN@,EV TE INCHPES NA TARAV ANPATMELI U BAZMATIV CHARCHARANQNER@ ,QRISTOSI ARAVELAGUYN OGNAKANUTYUN@,VOR EREVAC SRBI VRA I HIACUMN DEREVS MOLORYAL MARDKANC ,AYNQAN TARINERI @NTACQIN VIRAPUM DIMANAL@ HAMADZAYN KANXAGET TNORINUTYAN BARDZRYALI ,VOR@ NAHATAKIN PAHUMER HAYERIN CARAYELU HAMAR: SURB KUYSERI GAL@ HROVMAYECOC QAXAQIC EV MARTIROSAKAN AYRMAN HEXUM@ VAXARSHAPAT QAXAQUM,MARDKANC CHORACAC DIAKNER@ VOROGELU EV DALARACNELU HAMAR:SURB GRIGORI XOR VIRAPIC ELNEL@ EV HAYASTAN ASHXARH@ ANGITUTYAN XAVARIC DEPI ASTVACAIN ARAQINUTYAN LUYSN ARAJNORDEL@: AYNUHETEV HORDUM@ HAYOC ASHXARHI KENAC VARDAPETUTYAN :LUYSI MKRTUTYAN KTAK@.VOR PRKICH QRISTOS@ MEC NAHATAK GRIGORI DZERQOV EV SURB KUYSERI BAREXOSUTYAMB CAVALEC U TARACEC MER ASHXARHUM:EKEXECINERI SHINARARUTYUN@,QAHANANERI PAYCARUTYUN@, JOXOVRDAKAN BAZMAMBOX XMBERI PRKCHIN EV SRBERI HISHATAKNERIN NVIRVAC TONERI JAMANAK: AYS AMEN@ EV SRANICEL AVELI TEXEKUTYUNNER IR HNARAVOR U ANSXAL SHARADRANQOV MEZE PATMEL ATCO ERANELI AYR SURB AGATHANGEXOS@:

LILIA: G,,,,,AYSQANI HET HAYOC ASHXARHIN PATAHAC DEPQERI U JAMANAKNERI POPOXUTYAN PATCHAROV ,MEK XAXAXUTYAN EV MEK EL SASTIK U CH@NDVICHVOX CHPOTMUNQNERI ,MIMIANC HET MIABAN CHLINELU EV ERKPARAKUTYAMB MIMYANCIC BAJANVELU PATCHAROV,VOMANQ @ST ASTVACAIN HRAMANI ,HNAZAND EIN MNUM IRENC ARSHAKUNI THAGAVRNERIN,EV URISHNER@ HOJARAKAM CARAYUMEIN URISH THAGAVORNRIN,KORSTYAN TANELOV MARDKANC EV MER ASHXARH@:KAIN AYNPISINNER@ ,VOR MIABANUTYAN MEJ EIN TESNUM ASTCU OGNUTYUN@ MARDKAN U ASHXARHIS ,ISQ QAKTELU EV PARAKUTYAN MEJ /MER MARDKANC U ASHXARHI VNASNERN U KORUSTNER@ AYS 2 GRQI PATMAGIRNEN HAMARUM PAVSTOS BYUZANDACI KOCHVAC MEKIN......................................... AYS BYUZANDIOS@ THRAKACOC SAHMANAKIC MI BOQRIK QAXAQ ER ,SHAT VAXUC KARUCVAC BYUZAS KOCHVOX MI MARDU KOXMIC:ERB ASTVACAKAM HRAMANOV KOSTANDIANOS@ PATERAZMI EKAV GTAC ANTIV BAZMUTYUNNERI VRA EV XEKOVB@ GETI EZRIN XPEC IR ZRQI BANAKATEX@,ASTVACAIN NAXAXNAMUTYUNNEL EXAV HACHELI .EV ANMIJAPES ERKNQUM HAYTNVEC KENATU XACHI ASTXAYIN LUSATESIL NSHAN@ IR SHURJ UNENALOV CHARAGAYTEXEN AYS NSHANAGIR@<<SRANOV PITI HAXTHES>> THAGAVOR@ ARTNANALOV SURB NSHANI TESAC HUYSOV HAXTEC U QSHEC THSHNAMINERI BANAKNER@,APAHAYTNVAC XACH@ GTNELU HAMAR PUTAPES,IR MAYR HEXINEIN UXARKEC ERUSAXEM..... THAGAVOR@ EKAV BYUZANDIOS,EV HIANALOV TEXI GEXECKUTYAMB U AMRUTYAMB MNAC HIACAC,,TEPET KXZU TEXANQ@ CANRAGUYN U SHAT ASHXATANQER PAHANJUM ,VOCHINCH CHXNAEC...TEXANQ@ COVACIRER ,SHRJAPATVAC BOLOR KOXMERIC,MIAYN MI POQR HATVACER MIACNUM CAMAQI HET,AYNEL THAGAVORI HRAMANOV HAXTAHARECIN BOLOR BARCRABERC BLURNER@,VOR KXZU NERSUMEIN,U KARUCAC-AVARTVAC QAXAQ@ KOCHVEC THAGAVORI ANUNOV KOSTANDNUPOLIS,HAYEREN KOSTANDIANOSSI QAXAQ:VOMANQL AYS QAXAQ@ HROMEAKAN BARBAROV KOCHUMEN PAXAT,,VOR@ NSHANAKUME<<ARQUNI>>ISQ BYUZANDIOS@ NOR QAXAQI EZRIN MI TAXE ,VOR MINCHEV AYSOREL NUYN ANVAMB E KOCHVUM BYUZANDIOS......................

LILIA: D,,,ARDARAMIT ,QAJ U AMENAGET AYR MAMEKONEIC TER VAHAN@,HAYOC ZORAVAR U MARZPAN@ ,VORN ANDZAMB EXAV HAYOC ASHXARHI BAZUM GORCERI UXXUTYAN TVOX@ IR ISHXANUTYAN ORERUM ,INCHPES VOR HAYASTANI HOGSNER QASHUM IR ORERUM,ARAVEL EVS HARMAR U PATSHACH HAMAREC AYS ERKRORD GRQI PATMUTYUN@ SHARUNAKEL IRENIC HETO HAYOC ASHXARHUM KATARVAC@:MECAV ZGUSHUTYAMB MEK AR MEK NKARAGRELOVHOGEVORAKAN ARAQINUTYUNNER@ EV QAJ TXAMARDKANC SXRANQNER@,VORPISI JOXOVURDAKAN BAZMUTYUN@ KARDALOV HOGEVORAKAN BARI VARQERI MASIN,CANKAAN NMANVEL IRENC,ISQ XIZAXNERNEL LSELOV ARAJNEROM GORCVAC QAJUTYUNNERI MASIN,AVELI BAZMAPATKEN IRENC ANDZNAKAN SXRANQNER@,ISQ CUYLER@ U VATER@ LSELOV AYLOC PARSAVANQNER@,BARI NAXANDZIC KRTVELOV JANAN LAVANAL: EV AYS AMENIC ELNELOV HAYOC ZORAVAR VAHAN MAMIKNYAN@ STIPEC GREL ,VORI HRAMAN@ HASAV INC PARPECI XAZARIS: VAHAN MAMIKONYAN@ DASTIRAKVEL U USUME AREL ARAQELAKRON U ERANELI AXANI MOT ,VOR@ ARCRUNYANC TOHMICER,VORDINER TACHATI U GOTORZI EXBAYR VASAKI:.......NA ERBEQ IR KYANQUM CHNTREC AXOTQI JAM,QANI VOR GISHER-CEREK NRA AXOTQ@ HOSUMER ANDADAR:EV AYSPES APRELOV AYNQAN MINCHEV MAZERI CHERMAK@ AVELI ER QAN XARTYASH@,IR NAHAPETAKAN CHANAPARH@ AVARTELOV MAHACAV:NA AMPOPVAC E HADAMAKERTUM MI MATURI MEJ,ISQ HISHATAK@ SURB NAHATAKNERI HET HISHVUME MINCHEV AYSOR U HAVITYAN KHISHVI HAYOC ASHXARHI,INCHPES NAEV VRAC U AXVANIC EKEXECINERUM: EV AYSPES MAMIKONEIC TER VAHAN@ SPARAPETN U MARZPAN@ HAYOC ,HARKADRABAR STIPEC MEZ DZERNARKEL MI GORC ,VOR VERE E,QAN MER GITUTYAN UJ@

LILIA: E,,,, ESTEX PARPECIN MI 2 TOXELA GRUM,BAYC IRA MASINA,,IRA MTQERI HETAQRQIR CHI................ EV QANI VOR AYSTEX PETQE ERKYUXAGIN MEC PATRASTUTYUN ,APA ,AXACHUMEM ,AMENAYN AXOTASER ANDZIQ ,OJANDAKELOV IM TKAR XORHRDIN ,ASTCUN UXXAC DZER OGNUTYAN XNDRANQNEROV SATARKECEQ INC, VORPESZI KAROXANAM ARDARAPATUM U CHSHGRIT NERKAYACNEL INC HANDZNARARVAC ,BAYC INDZANIC BARCR GORC@,MTAVOR STUGUTYAMB KAROXANAM LAYNACAVAL HORDZANQNERI MIJOV ANCNEL EV SRBERI BAREXOSUTYAMB HASNEM ANALEKOC U APAHOV NAVAHANGIST@: ORHNYAL E ASTVAC

LILIA: ..........................A............ Z.........ERB ARSHAKUNYAC THAGAVORUTYUN@ BAJANVUME 2 MASI,HAYOC ASHXARHI AREVMTYAN MAS@ ENTARKVECHUNAC THAGAVORIN,ISQ AREVELYAN KOXM@ BRNAVOR CARAYUTYAMB XONARHVEC PARSIC ARQAIN:AYNUHTEV PARSIC ARQAYI VICHAKVAC MASI HAY NAXARARNER@ IRENC HAMAR THAGAVOR XNDRECIN ARSHAKUNYANC TOHMIC BNIK NAXNYAC KARGI HAMADZAYN:PARSIC SHAPUH ARQAN NRANC XNDRANQ@ KATARELOV ,NRANC THAGAVOR TVEC ARSHAKUNYANC TOHMIC XOSROV ANUNOV MEKIN: HAYOC NAXKIN THAGAVOR ARSHAK@ MIAHECAN TIRAPTUTYUN UNER HAYOC ASHXARHUM,ERB TESAV VOR IRENC MEC TOHMI ISHXANUTYUN@ QAYQAYVEC U BAJANVEC,MEC TRTMUTYAMB POTORKVAC TARAKUSANQI MEJ @NKAV,NAX VOR HAYOC MEC ASHXARH@ 2 THAGAVORNERI LCI TAK @NKAV,EV VOR AMENA MEC LAV MAS@,PATANI U ARGAVAND PARSIC ARQAI BAJNI MEJ,,,,,EV SIRELINERI HET XORHRDI NSTAC ARSHAK THAGAVOR@ ALEKOC HOGOV ASAC..<<TEPET MINCHEV AYJM ERBEMN HAKARAKUTYAMB,ERBEMNEL SIROV APRELENQ MIMIANC HET,MENQ PATERAZMOV ZGACNUMEINQ THSHNAMINERIN,THE INCHPES MEK@ PARTAVORE CHANACHEL IRENIC AVELI LAVI PORC@,EV TE XONARABAR HANDIPUM EINQ IRAR SIROV AR MIMYANC,BAYC HAMARVUMEINQ NRANC EXBAYR@,POQR MASIN TIRELU IRAVUNQOV ,PATVOV EV GAHAKCUCYAMB ,BAYC ERBEQ TIRAPETUTYAN TAK @NKACI ANUN CHSTACANQ U AYDPISI ANUN CHKRECINQ MER VRA:ISQ AYJM ,MER EV NAXNYAC ERKAYNAMIT U QAXCR ASTCUN BARKACNELU HAMAR,ENTARKVECINQ STRKUTYAN U ANARGELOV MATNVECINQ ANOXORM BAJANUMI ,AYLEV TESANQ,TE INCHPES MER HANGST U BNAKUTYAN GEXECIK VAYRER@ PARSIC AMBARTAVAN U ANASTVAC AZGNE JARANGEL: DRA HAMAR EL @NTRELAGUYNN E INC HAMAR THOXNEL ARARATYAN ERKRIS ANDZKALI U ANMATCHELI VAYRER@,IM NAXNYAC BNIK U SEPAKAN TEXER@ EV GNAL AXATUTYAN ETEVIC ,APREL ERAZAIN KAROTNEROV,QAN TE SIREL AYS ASHXARHI KYANQ@ ,VOR TOXNELU ENQ AKAMA,EV BNAKUTYUN @NTREL AYN MASUM ,QAN ANORINNERI MEJ APREL ANARGVAC EV MISHT MTATANJVEL AYS ERKAR KAM KARCH ,AYS ANHAYT KYANQUM EV VAXCHAVEL ANARGUTYAMB,@ST VORUM VOCH ARJANI THAGAVORAKAN PATVI U SHQEXUTYAN >>

LILIA: AYS AMEN@ MTORELOV XORIN MTATANJUTYAMB ARSHAK THAGAVOR@ LQUME ARARATYAN GAVAR@, 2 EJ MENAK HARSTUTYUNNE NKARAGRVUM TOXNELOV BARGAVACH U HARUST ARARAT@ PARSIC ARQAIN,CHKAMENALOV LCI U SRTKUTYAN MEJ APREL HARUST U BARGAVACH,IR NAXNINERI HOXUM ,GNUME APRELU HAVATQOV AYN POQRIK TARACQUM VOR HASELER HUNAC TAGAVRIN,,QAN ANHAVAT PARSIKNERI HET, ANCNELOV MIARJAMANAK HAYOC NAXARARNER@,VORONQ IRENC @NTRELEIN XOSROV THAGAVORIN,SKSECIN IRENC THAGAVORI DEM ATELUTYUN TACEL,U MIAXMBVELOV GNUMEN SHAPUH ARAQYI MOT BOXOQNEROV ASUM, VOR XOSROVIN HERACNI GAHIC

LILIA:

LILIA: SRA THAGAVRUTYAN JAMANAK ASTVAC SHNORHUME HAYOC ERKRIN MASHTOC ANUNOV MI ARDAR MARDU ,VOR@ TARON GAVARICER,HACEKAC GYUXIC,VORDINER VARDAN ANUNOV MI MARDU:MANUK HASAKUM SOVORUME HUNAREN DPRCUM,HETAGAYUM ZINVORAKAN CARAYUTYUNUMER XOSROVI ARQUNIQUM,QANI VOR AYN JAMANAK ARQUNIQUM ASREREN U HUNAREN GIRNER OGTAGORCVUM:HETO CANKACAV VANAKAN DARNAL,U DARCAV SHAT HARALIC ,MEC ANUN DZERQ BEREC,,,VRAMSHAPUHI THAGAVRUTYAN 5 TARUM,,TESNELOV VOR GNALOV HAYOC LEZUN KKORI ,MASHTOC@ VOROSHUME AMEN HNCHYUNI HET HAMAPATASXAN TARER GREL,,,GNUME HAYOC SURB KATOXIKOS SAHAKI MOT,PATMUM IR ERAZANQ@,KATXIKOS@ URAXANALOV NRA MTADRUTYUNIC HAMADZAYNUTYUNE TALIS IRAGORCELU MTADRUTYUN@,BAYC IRAGORCELU HAMAR PETQER NAEV THAGAVORI HRAMAN@,U NRANQ GNUMEN THAGAVORI MOT,PATMUM NRAN IRENC MTAHAXACUM@,EV <ASUM ETE HAYOC GIR@ LINI QO ARQAYUTYAN OROQ,APA QO ANUN@ KMNA PATMUTYAN MEJ VORPES ARAJIN HAYOC ARQA,VORI THAGAVORUTYAN OROQ STEXCVEC HAYOC GIR@>:::VRAMSHAPUH@ HAMADZAYNUTYUNE TALIS,,,SHTAP VAHRICH ANUNOV MEKIN DESPANE UXARKUM HABEL AHANAI MOT,VOR@ MI ANGAM ASELER,VOR DANIEL EPISKOPOSI MOT HAYEREN GRER KAN,,EPISKOPOSI MOTIC BERLOV GRER@ HANDZNEC THAGAVRIN ,KATOXIKOSIN U MASHTOCIN,,,USUMNASIREL GRER@ MASHTOC@ TESAV VOR VOCH BOLOR HNCHYUNER@ KAN,U IR ASHAKERTNERI HET GNUME MIJAGETQ,NUYN DANIELI MOT,BAYC ARAJVANIC AVEL VOCHINCH CHSTANALOV,AYNTEXIC ANCAV EDISIA .....................

LILIA: ERKAR TAPARELOV ARDEN HOGNAC,CNKACHOQ AXOTUME,,U,,MASHTOCI ACHQIN VOCH AYNE ERAZ ,VOCH AYNE TESILE GALIS,,EKAC HOGIN AJ DZERQOV JAYRI VRA INCH VOR BANERE GRUM,,U MASHTOC@ AXOTQIC VER KENALOV HISHELOV IR TESAC TESILQI GRAC NER@ ,STEXCEC MER NSHANAGRER@,,,AYNUHETEV SAHAKI OGNUTYAMB DASAVORUMEN HERTAKANUTYUN@ U STANUM MER AYBUBEN@,,,,, AYNUHETEV BOLOR QAHANANER@ HAVAQVELOV MASHTOCI HET,THAGAVORI MOT SKSECIN SAHAKIN XNDREL VOR AVETARAN@ OGNI TARGMANEL,U HAYEREN GREL,,,SAHAK@ LSELOV IRENC GISGER-CEREK TARGMANEC HAYERENOV BOLOR KTAKARANNER@,DRANIC HETO BOLOR EKEXECINERUM SKSECIN HAYEREN ARAROXUTYUNNER ANEL,HAYKAKAN DPRCNER BACVECIN........ SRANIC HETO KATARVEC SAHAKI KANXATESAC@,VRAMSHAPUHI ANUN@ HAVERJACAV,,VRAMSHAPUHNEL APRELOV ERKAR TARINER VAXCHANVEC IR ANKOXNUM XAXAXUTYAN MEJ.....

LILIA: SRANIC HETO MERAV PARSIC SHAPUH ARQAN,U GAHIN NSTEC IR VORDI VRAM@,,,HAYER@ VRAMIC XNDRUMEN VOR IRENC THAGAVOR DARCNI XOSROVIN,VRAMSHAPUHI EXBOR@,VORIN MEK ANGAM ARDEN ANARGELOV ZRKELEIN GAHIC,,,VRAM@ HAMADZAYNVUME,,,,XOSROV@ KRKIN DARNUME HAYOC ARQA ,BAYC 8 AMIS HETO MAHANUME,,, PARSIC ARQA VRAMI MAHIC HETO THAGAVORUME NRA EXBAYR@ HAZKERT@:U AYS KAZYOL HAZKERT@ HAZKERT@ CHUZENALOV HAYOC HOXIN THAGAVOR DARCEL,ARSHAKUNYANC CEXIDZ VOREVE MEKIN,,GAHIN THAGAVOR KARGUME IR VORDUN SHAPUHIN,,VORIN HOR ANUNER TVEL,, HAZKERT@ SHAT VAT MTQER UNER,VORONQ UZUMER IRAGORCEL,U NAEV UZUMER HUNAC TIRAPETUTYAN TAK GTNVOX HAYOC HOXERINEL TIRANAL,,BAYC RKAR CHAPRELOV MERAV HAZKERT@,NUYN ORNEL VORDUN SHAPUHIN DAVOV PALATAKANNER@ ARQUNIQUM SATKACRECIN PARSIC ARQAI MAHIC HETO GAHIN NSTAV NRA VORDI VRAM@ ES APUSHNER@ EL ANUN CHUNEN HA KRKNUMEN,ARDEN ESEM XARNVUM EV NORIC HAYOC ISHXANNER@ EKAN PARSIC THAGAVORIN XNDRELU VOR IRENC ASHXARHIN THAGAVOR @NTRI,,VERJINSEL THAGAVOR KARGEC HAYOC THAGAVORNERI, ARSHAKUNYANC TOHMIC , VRAMSHAPUHI VORDI ARTASHESIN

LILIA: ARTASHES@ ERITASARD U IGAMOLER BABNIK HIMA EL SA ARCAV HAYOC NAXARARNERI DJGOHUTYAN PATCHAR,,,SKSECIN HAZAR U MI BANER XOSAL U BAMBASEL,,VOROSHELOV GNAL PARSIC ARQAI MOT U XNDREL VOR HERACNI,U NOR THAGAVOR @NTRI,,,MIAXMBVELOV ISHXANNER@ U PALATAKANNER@ GALISEN HAYOC QAHANAYAPET SAHAKI MOT,PATMUM EXELUTYUN@,U XNDRUM VOR NA EL MIANA IRENC EV GNAN VRAMI MOT ...BAYC SAHAK@ CHI HAMADZAYNVUM,NRANC AMEN DZEV HAMOZELOV VOR IRENQEL CHGNAN,AUME VOR ETE NUYNISQ DZER ARQAN AYDPISINE ,VOR INCHQANEL VAT@ LINI NA UNI MI DRAKAN KOXM,NA NUYN HAVATQI MARDE INCH VOR DUQ,U MI GNACEQ MI ANHAVATI MOT BAMBASELU EV DZER MOLORYAL VOCHXARIN DATASTANI ARAJ DNELU,,, BAYC HAYOC NAXARARNER@ CHEN LSUM SAHAKIN,U DER MI BANEL SHUREN GALIS ASUM VOR ETE MEZ HET CHES GA UREMN QEZEL QAHANAYUTYUNIC HANEL KTANQ U MIABANVAC GNUMEN PARSIC ARQUNIQ,IRANC HETER NAEV SURMAK ANUNOV MI EREC BZNUNYANC GAVARIC,VORIN XOSEIN TVEL ,VOR NA E DARNALU NOR QAHANAYAPET@,,,MI BOL BOXOQECIN,MINCHEV PARSIC ARQAN ARQUNIQE KANCHUM ARTASHES THAGAVORIN EV QAHANAYAPET SAHAKIN,,,,HARCNUME IROQ CHISHTEN ASUM IR PALATAKANNER@,,U LSELOV BACASAKAN PATASXAN,VOROSHEC DEM AR DEM HARCAQNNEL.... HARCREC SAHAKIC ARDYOQ CHISHTEN ASUM HAYOS NAXARARNER@ ,SAHAK@ ASAV CHGITEM TE INCHEN XOSUM THAGAVORI DEM,TOX IRENQ ASEN,BAYC ES VOCHINCH CHUNEM ASELU,QANI VOR INCANIC CHEQ LSI CHAR KAM BARI CHARAXOSUTYUNNERI MASIN VRAM@ VOROSHEC DEM AR DEM HARCNEL BOLORIC,U LSEL JOXOVRDI XOSQ@,,,BOLOR HAVAVACNER@ SKSECIN BARDEL THAGAVORI VRA INCH MEXER VOR KAR ARAC TE CHARAC,,MINCHEV VOR ED AMBOXI MIJIC MEK@ GORAC<INCHENQ ANUM THAGAVOR,TOX MI PARSIK ISHXAN GA JAMANAKOV U MEZ DARNA VERAKACU,U YURAQANCHYURIS HPATAKANUTYAN U ANHPATAKANUTYAN DEPQUM HAYTNI DZEZ..>>> VRAM@ SA LSEC U URAXACAV,,,ARTASHESIN AHIC ZRKECIN U NRA KARAVARAC 6 TARUM ARSHAKUNYANC TAGAVORUTYUN@ VERACAV SAHAKINEL ZRKEC QAHANAYUTYUNIC ,VOR IR THAGAVORIN CHMATNEC

LILIA: QANI VOR SURMAKIN XOSTACELEIN HAYOC KATOXIKOSUTYUN@,NRANEL KARECIN,BAYC VOCH ERKAR JAMANAKOV,ISHXANNERIC VOMAN @NDIMACAN U ZRKECIN IREN,,U GNALOV HAYOC HOXER@ PARSIC THAGAVORI LCI TAK EIN GNUM ,MANAVAND VOR KARAVARUTYUN@ PARSIK MARZPANI DZERQUMER AYNUHETEV HAYER@ VRAMIC HAYOC KATOXIKOSEN UZUM ,SA EL MI ASORI MEKIN BRQISHO ANUNOV,,SA EL EKAV HERIQ CHER HET@ BEREC IR HAYRENAKICNERIN IRANC TANTIKINNEROV NAXH SRANC VARQ@ MI BAN CHER ,HETO EL ANHAVAT MARDIKEIN,U AYQAN BAN TSNELOV SRAN VRNDECIN HAYOC HOXIC,ISQ VRAM THAGAVORIN ASACIN VOR MEZ TUR MER HAVATI TER MEKIN,VOR MER AVANDUYTNER@ HARGI ,VOCH ANARGI,,,,SA EL ELI MI ASORI E UXARKUM SHAMUEL ANUNOV,,SA EL NUYN BRQISHOI NMAN NUYN VARQ U BARQVE APRUM,,BAYC ERKAR CHI APRUM U HAYOC HOXUM MERNUME AYSQANIC HETO HAVAQVELOV TE KANAYQ,TE EREXANER U CERER,QAHANANER U PALATAKANNER GNUMEN SHAKI MOT U XNDRUM VOR NSTI QAHANAYAKAN ATORIN,NERI BOLORI MEXQER@ U VERADARNA,,,BAYC SAHAK@ CHI HAMADZAYVUM U PATMUM E IREN EKAC TESILQ@................

LILIA: SURB SAHAK PARTEVI TESILQ@ HANKARCAKI BACVAC ERKNQIC ARAT LUYS CAQEC,,EREVAC APEXEN MI QARAKUSI BEM,BEMI VRA EREVUMER VOSKUC XORANARD HENARAN ,CACKVAC SPITAK KTAVOV,CACKOCI VRA EREVUMER SIRJ XACHI NSHAN@,KTAVI MI KOXM@ BACVELOV TESA MI SEXAN,SEXANIN MI KTOR HAC U MI VOXKUYZ XAXOX,HETO EREVAC MI DZITENU CAR SAXARTAXIT U PTXALI,DZITENU VOSTER@ BAJANVELEIN 4 MASI,3 SHAT ARAT U @NTIR PTUXNEROV,ISQ 4 CHUXIN@ HAKARAK DRANC TOROMAC PTUXNEROV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LILIA: TESILQI MEKNABANUTYUN@ HRESHTAKI KOXMIC ERKNQI BACVEL@ DA ASTCU VOXORMUTYUNNER VOR EKAV IR VORDU HET,,, EREXEQ SHAT ERKARA 5-6 EJ ,,HESA HNARAVORIN CHAP KKRCHATEM MI XOSQOV MEKNABANUTYUN@ ARDEN TEXI UNECACNER,,EV VOR ARSHAKUNYANC THAGAVRUTYAN EV GRIGORI TOHMI QAHANAPETUTYAN KORCANMAN VERJNA GALU

LILIA: SAHAK@ HRAJARVEC,U MAHACAV XOR CERUTYAN HASAKUM BAGREVAND GAVARUM,BLUR GYUXUM,,,CHUNENALOV ARU ZAVAK UNER MI AXCHIK,VORIN AMUSNACAC ER MARZPET HAMAZASPI HET,EV UNEIN 3 VORDI ,,VARDAN,HMAYAK U HAMAZASPYANC SAHAKIN TAXUMEN TARON GAVARI ASHTISHAT GYUXUM::: KATOXIKOSI MAHIC 6 AMIS HETO VAXCHANVUME MESRP MASHTOC@,VAXARSHAPAT QAXAQUM,ISQ TAXUMEN OSHAKANUM, MASHTOCI HRAMANOV HAYOC HAYRAPETUTYAN ATORIN NSTEC HOVSEP@ ,VOR VAYOC DZOR GAVARICER,XOXOCUMQ GYUXIC ,,,, MINCHEV HAZKERT ARQAYI 12-D TARIN UXXAPAR HAVATI PASHTON@ SHNORHVEC IREN

LILIA: LILUSH BA SHARUNAKUTYUN@

lika: varq Mashtoci

lilitik: mersi shat janul,hima nstac kardum em

BABNIK:

BABNIK:

*SuS!~: *PRIVAT*

oioi: es ban chgitem

LILIA:

PRO: es inchna?

erevan:

erevan:

KARA: ES CHEM HASKANUM

#$%R^T&*OP::

Sveta: LILIA գրում է: appres lavner inc lik@ ognecir u ete karas eli lik@ senc texekutyun gri imaci 82 dproci 8aerin shat ognac klines

albert: barev dzez. xndrumem varq mashtoci krchat bowandakutyun@ greq..vaxna petq u shtap..naxapes shnorhakalutyun

gishi: hayoc patmutyan 6i girq@

artyom:

Edgar: *PRIVAT*

k86430o:полная версия страницы